Kontakt:

Napíšte nám:

 

 

 

 

S podporou Žilinského samosprávneho kraja.           

   

Naša obec podala v apríli 2017 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK  podľa VZN ŽSK    č. 46/2016  na rok 2017

1.       Program výzvy:  „REGIONÁLNY ROZVOJ“

2.       Podprogram výzvy: Verejný priestor a verejná infraštruktúra

3.       Názov podporovanej činnosti (projekt, úloha, aktivita): „Kamerový systém na budove kultúrneho domu"

4.       Termín realizácie podporovanej činnosti:  september 2017

5.       Miesto realizácie podporovanej činnosti: kultúrny dom Veľký Čepčín

Popis podporovanej činnosti:   Obec Veľký Čepčín získala dotáciu na „Kamerový systém na budove kultúrneho domu“. Kamerový systém bude zabezpečovať celú budovu kultúrneho domu, kde je na poschodí umiestnený aj obecný úrad. Boli osadené tri kamery, ktoré budú chrániť najdôležitejšie časti budovy. Bol zakúpený rekordér s ôsmimi výstupmi, takže do budúcnosti budeme môcť dokúpiť ďalšie kamery. Dotácia nám zabezpečila 60 % celkových nákladov. Realizáciou a, osadením bezpečnostných kamier bude chránený majetok obce.

Boli sme úspešní a ŽSK nás podporil sumou  965,00€.