Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

K 1. januáru 2017 má  obec  245 obyvateľov, ktorí dochádzajú za prácou do blízkeho okolia, ale využívajú aj možnosť práce v zahraničí. Práca v poľnohospodárstve zamestnáva len nepatrnú časť obyvateľov, čo prv bola priorita zamestnanosti.

Pohyb obyvateľstva v roku 2016:

stav obyvateľstva k 1.1.2016: 239

k 31.12.2016 stav obyvateľov: 245

Narodenie: 3 deti (Marián Kevický, Jozef Dibala, Emma Vríčanová)

Prihlásenie na trvalý pobyt: 9 

Odsťahovaní: 5

Úmrtie: 1  (Tibor Kevický)