Kontakt:

Napíšte nám:

   Zasadnutia OZ v roku 2018 sa budú konať v nasledovných termínoch vždy so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu Veľký Čepčín:

 

10.februára 2018

27.apríl 2018

29.jún 2018  

 21.septembra 2018  

14.decembra 2018

 

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.